Ytre Enebakk barnehage
Forsiden
Bjørnehiet
Ekornbarna
Marihøna
Revehiet
Maurtua
Foreldreråd og SU
Barns helse
Mattilbud
Vedtekter
Skoleruta
Åpningstider
Dokumentmappe
Viktige datoer våren 2019

Uke 15 - Påskefrokost. Eksakt dato kommer fra avdelingen 

Torsdag 16.mai - Maifest


( 14/03/2019 )
SU/FAU - samarbeidsutvalget/foreldrerådet
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Informasjon om årets SU representanter ligger under fanen Foreldreråd og SU i venstremargen.

Foreldrerådet har sin egen facebook side - adressen henger på avdelingene - for informasjon fra SU representantene se på facebook siden eller send en mail til SU representantene.  


( 06/10/2015 )
VISJONEN TIL BARNEHAGEN
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Ytre Enebakk barnehage -

der lek og læring går hånd i hånd!

Våre grunnverdier er GLEDE - OMSORG - KUNNSKAP


( 04/08/2011 )
Om barnehagen
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Ytre Enebakk barnehage er en kommunal barnehage med 5 avdelinger, som har plass til 82 barn i alderen 1 til 6 år.

Barnehagen har et stort og variert utelekeområde med lekeapparater, skog og lyng, fjell og en stor gressplen. Vi har også to bålplasser innenfor barnehagens gjerde, hvorav den ene har gapahuk. I umiddelbar tilknytning til barnehagen ligger skogen og marka som vi benytter flittig til utflukter og lek.

Vi ønsker å gi barna en trygg og innholdrik hverdag, hvor de gjennom lek og daglige rutiner opplever mestring og kan føle at de blir tatt på alvor. Et av våre satsningsområder er barns rett til medvirkning. Vi prøver å fange opp barnas innspill og interesser og bruker dette i de aktiviteter og temaer vi har. Det aller viktigste for barn er LEK, og vi ønsker at barna i vår barnehage skal få tid og rom til å utfolde seg i lek. Gjennom leken tilegner de seg sosiale ferdigheter, språk og kunnskap om omverden.

Vi i personalgruppa er en positiv gjeng med god aldersspredning. Vi har høy og bred kompetanse hos de ansatte, med mange utdannede førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og andre relevante utdanninger. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene gjennom blant annet foreldremøter, foreldrekaffe, foreldresamtaler mm. Det er viktig for oss at også foreldrene skal føle seg trygge og velkommen her hos oss.

 

Se også Facebook  siden vår.


( 06/10/2015 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Referat fra su-møte 12.12.18
Last ned
Årsplan 2019
Last ned
Økning av foreldrebetaling 01.01.19
Last ned
Referat fra su-møte 15.10.18
Last ned
Skoletidsplan 2018-2019
Last ned
Søknadsskjema redusert foreldrebetaling
Last ned
Barn og kulde
Last ned
Dette trenger ditt barn i barnehagen
Last ned
Se flere dokumenter