Ytre Enebakk barnehage
Forsiden
Bjørnehiet
Ekornbarna
Marihøna
Revehiet
Maurtua
Foreldreråd og SU
Barns helse
Mattilbud
Vedtekter
Skoleruta
Åpningstider
Dokumentmappe
326009 sidevisninger
VISJONEN TIL BARNEHAGEN

Ytre Enebakk barnehage -

der lek og læring går hånd i hånd!

Våre grunnverdier er GLEDE - OMSORG - KUNNSKAP


( 15/01/2021 )
Om barnehagen

Ytre Enebakk barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Våglia i Ytre Enebakk. Vi har kort vei til skog og mark, noe som også barnehagen vår er preget av. Vårt uteområde er delvis inn i skogen, og vi bruker skogen aktivt gjennom hele året. Barnehagen har et stort og variert utelekeområde med lekeapparater, skog og lyng, fjell, akebakke om vinteren og natursti om sommeren. Vi har mange steder hvor det yrer av insekter, sommerfugler, marihøner og andre spennende dyr og insekter. Vi har både rådyr, ekorn og hakkespett som nærmeste nabo. Vi har også en gapahuk innenfor barnehagens gjerde som er et yndet sted for lek, teater, sang og musikk og eventyr.

Vi prøver å fange opp barnas innspill og interesser, og bruker dette i de aktiviteter og temaer vi har. Det aller viktigste for barn er LEK, og vi ønsker at barna i vår barnehage skal få tid og rom til å utfolde seg i lek. Gjennom leken tilegner de seg sosiale ferdigheter, språk og kunnskap om omverden. Barnehagens satsningsområde dette året er "Skogen vår". Gjennom lek, undring, språk, bøker, eventyr, sang, musikk og fortellinger, ønsker vi å inspirere til læring.

Vi i personalgruppa er en positiv gjeng med god aldersspredning. Vi har en stabil personalgruppe med høy og bred kompetanse hos de ansatte. Vi har barnehagelærere i alle stillinger som krever det, og  barne- og ungdomsarbeidere og andre relevante utdanninger i de andre stillingene. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene gjennom blant annet foreldremøter, foreldrekaffe, foreldresamtaler mm. Det er viktig for oss at også foreldrene skal føle seg trygge og velkommen her hos oss. Den viktigste dialogen er derimot den daglige som vi opplever som særdeles viktig. Det er sammen vi kan støtte og styrke barnet i barnehagen. Ettersom vi har opplevd en pandemi nå, har det satt noen begrensninger i forhold til samarbeid. Vi må tenke nytt i forhold til foreldresamarbeid, da vi ikke kan møtes på samme måte som før. Men vi "holder" ut til pandemien er historie, og prøver så godt vi kan å tenke alternativt. Vår viktigste oppgave er uansett at barna skal fortsatt oppleve trygghet tross nye rutiner, og dere foreldre skal oppleve det samme. Vi er en personalgruppe som ønsker gjøre sitt beste for barnas hverdag og trygghet.

 

 

Se også Facebook  siden vår.


( 09/02/2021 )
SU/FAU - samarbeidsutvalget/foreldrerådet

Informasjon om årets SU representanter ligger under fanen Foreldreråd og SU i venstremargen.

Foreldrerådet har sin egen facebook side - adressen henger på avdelingene - for informasjon fra SU representantene se på facebook siden eller send en mail til SU representantene.  


( 06/10/2015 )
Varsel om justering av oppholdsbetaling

 Foreldrebetaling og moderasjonsordninger for brukerbetaling i barnehage i Enebakk kommune følger de satser som vedtas i Stortinget i det årlige budsjettvedtaket.

I statsbudsjett 2022 er maksprisen fastsatt som følger:
Jan – juli kr 3 315,-
August – desember kr 3 050

Enebakk kommune vil fra 01.01.2022 sette opp foreldrebetalingen i barnehage i tråd med det som blir vedtatt i statsbudsjettet.

Dagens moderasjonsordninger om at foreldrebetaling for barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av familiens samlede inntekt, samt 20 timer gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer for husstander med lav inntekt videreføres.

 


( 14/01/2022 )
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

https://www.enebakk.kommune.no/redusert-foreldrebetaling.350692.no.html

For informasjon og søknadskjema vedrørende redusert foreldrebetaling i barnehage, følg vedlagt lenke til Enebakk kommunes hjemmeside. 


( 09/01/2020 )
Smittevernveileder

I henhold til gjeldene føringer for gjenåpning av barnehagene forholder vi oss til Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern under covid-19 utbruddet 2020

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 


( 15/01/2021 )
Oppstart i barnehage og skole etter sommerferie

Ved oppstart i barnehage og skole i forhold til pandemien:


Dersom man har vært i land som ikke er «grønne», man være i karantene i 10 dager etter hjemkomst.


      • Dette gjelder alle land utenfor EØS/Schengen og «røde» land i EØS/Schengen.
      • Land utenfor Europa kategoriseres som «grå» land, og da skal man også i 10- dagers karantene når man kommer hjem.

Husk ellers de vanlige rådene og reglene som fortsatt gjelder:


  • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk.

  • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste.

  • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit.( 15/01/2021 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Årsplan 2022 januar - august 2022
Last ned
Informasjon om grønt nivå 17.01.2022
Last ned
Vedtekter kommunale barnehager
Last ned
Årsplan 2020 - 2021
Last ned
Fakturering
Last ned
Informasjon fra kommunalsjefen 25.03.20
Last ned
Enebakk kommune inviterer til aktivitet
Last ned
Informasjon om koronaviruset
Last ned
Varsel om justering av oppholdsbetaling
Last ned
Barn og kulde
Last ned
Dette trenger ditt barn i barnehagen
Last ned
Se flere dokumenter