Ytre Enebakk barnehage
Forsiden
Bjørnehiet
Ekornbarna
Marihøna
Revehiet
Maurtua
Foreldreråd og SU
Barns helse
Mattilbud
Vedtekter
Skoleruta
Åpningstider
Dokumentmappe
tlf nr
edf40wrjww2utHPContent:FullText

mobil  477 11 850


( 19/10/2017 )
Avdelingen vår
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Maurtua er en småbarnsavdeling med 16 barn i alderen 0-3 år. Vi er fem voksne på avdelingen; en pedagogisk leder, to barnehagelærere, to assistenter. I tillegg har vi også en lærling i barne- og ungdomsfaget.

Hos oss er vi opptatt av å se hvert enkelt barn, og kunne gi alle det de trenger av støtte og omsorg, søvn og stell. Alle barn har ulike behov, og vi tilrettelegger hverdagen slik at alle barna skal få en god dag. Har et barn behov for å sove to ganger om dagen, får det mulighet til det. For å kunne møte barna på en best mulig måte, tilbringer vi voksne mye tid nede på gulvet sammen med barna, enten som en deltager i leken eller som observatør.

På avdelingen har vi i tillegg til hovedrommet to grupperom som vi bruker til lek. Ved å dele barna i mindre lekegrupper, ser vi at vi får en bedre lek med færre avbrytelser, og vi kan lettere tilpasse aktivitetene etter alder og utviklingsnivå.

For å skape en forutsigbar og trygg hverdag, har vi faste rutiner og en fast dagsrytme. Vi er ofte ute en tur på formiddagen, siden de fleste  barna sover etter lunsj. Om våren, sommeren og tidlig høst er vi ofte også ute på ettermiddagen. Vi ønsker å gi barna gode muligheter for utvikling og spennende opplevelser!


( 30/08/2018 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Halvårsplan våren 2019
Last ned
Halvårsplan høsten 2018
Last ned
Se flere dokumenter