Ytre Enebakk barnehage
Forsiden
Bjørnehiet
Ekornbarna
Marihøna
Revehiet
Maurtua
Foreldreråd og SU
Barns helse
Mattilbud
Vedtekter
Skoleruta
Åpningstider
Dokumentmappe
326025 sidevisninger
tlf nr
edf40wrjww2utHPContent:FullText

mobil 477 11 941


( 15/01/2021 )
Avdelingen vår
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Velkommen til Revehiet!

Vi på Revehiet verdsetter at barns lek har en egenverdi, og er derfor opptatt av å ha en dagsrytme som gir tid til leken. Læring og utvikling skjer i lek, og lek og læring går hånd i hånd. Vi liker å legge til rette for demokratiske møteplasser og barns medvirkning, og er derfor opptatt av gode samspillsrelasjoner mellom barn og voksne, og mellom barna. 

Personalet på Revehiet er en barnehagelærer, en barne- og ungdomsarbeider, en støttepersonell og en lærling. Vi har 18 barn i alderen 3 - 4 år.

Vi liker å være ute til alle årstider, og er veldig glade i den faste turdagen vi har i uka. Da går vi gjerne til plassen vår i skogen. Vi ser at barna utnytter det rike mangfoldet i naturen og de stadige forandringene som naturen byr på, og at de inkluder dette i leken, som dermed blir forsterket. Og vi liker å bruke hele uteområdet i barnehagen. Den er kjempespennende, og stimulerer til nysgjerrighet og lek.

Inne liker vi å dele barna i mindre grupper, dette gjør vi for å skape gode lekarenaer som er med på å styrke barns samspill, trygghet og vennskap. Videre er vi opptatt av å møte barns utforskende væremåte, ved at vi undrer oss sammen med barna. Slik kan vi lære noe nytt hver dag, både barn og voksne. Vi ønsker å støtte opp om barns skaperglede og kreativitet i hverdagen, og tenker litt at «man må gripe, for å begripe» (Jean Piaget, psykolog, 1896-1980).

Viktigst av alt er at alle barn i barnehagehverdagen hos oss opplever mestring og livsglede, og at vi ved å gi barna omsorg og bekreftelse på egen identitet klarer å oppnå det!


 

    


( 15/01/2021 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Halvårsplan våren 2020
Last ned
Se flere dokumenter