Ytre Enebakk barnehage
Forsiden
Bjørnehiet
Ekornbarna
Marihøna
Revehiet
Maurtua
Foreldreråd og SU
Barns helse
Mattilbud
Vedtekter
Skoleruta
Åpningstider
Dokumentmappe
307793 sidevisninger
tlf nr
edf40wrjww2utHPContent:FullText

mobil 477 11 941


( 19/10/2017 )
Avdelingen vår
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Velkommen til Revehiet!

Vi på Revehiet verdsetter at barns lek har en egenverdi, og er derfor opptatt av å ha en dagsrytme som gir tid til leken. Læring og utvikling skjer i lek, og lek og læring går hånd i hånd. Vi liker å legge til rette for demokratiske møteplasser og barns medvirkning, og er derfor opptatt av gode samspillsrelasjoner mellom barn og voksne, og mellom barna. 

Vi liker å være ute til alle årstider, og er veldig glade i den faste turdagen vi har i uka. Da går vi gjerne til plassen vår i skogen. Vi ser at barna utnytter det rike mangfoldet i naturen og de stadige forandringene som naturen byr på, og at de inkluder dette i leken, som dermed blir forsterket. Og vi liker å bruke hele uteområdet i barnehagen. Den er kjempespennende, og stimulerer til nysgjerrighet og lek.

Inne liker vi å dele barna i mindre grupper, dette gjør vi for å skape gode lekarenaer som er med på å styrke barns samspill, trygghet og vennskap. Videre er vi opptatt av å møte barns utforskende væremåte, ved at vi undrer oss sammen med barna. Slik kan vi lære noe nytt hver dag, både barn og voksne. Vi ønsker å støtte opp om barns skaperglede og kreativitet i hverdagen, og tenker litt at «man må gripe, for å begripe» (Jean Piaget, psykolog, 1896-1980).

Viktigst av alt er at alle barn i barnehagehverdagen hos oss opplever mestring og livsglede, og at vi ved å gi barna omsorg og bekreftelse på egen identitet klarer å oppnå det!


 

    


( 21/01/2020 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Halvårsplan våren 2020
Last ned
Halvårsplan høsten 2019
Last ned
Se flere dokumenter