Ytre Enebakk barnehage
Forsiden
Bjørnehiet
Ekornbarna
Marihøna
Revehiet
Maurtua
Foreldreråd og SU
Barns helse
Mattilbud
Vedtekter
Skoleruta
Åpningstider
Dokumentmappe
326006 sidevisninger
Telefon nummer
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Tlf nr 477 11 626

 

 

 


( 14/01/2022 )
Avdelingen vår

Bjørnehiet er en avdeling med 12 barn i alderen 2-3 år med en grunnbemanning som består av barnehagelærer, barne - og ungdomsarbeider, assistent og støttepersonell. Det er bred fagkompetanse på avdelingen der omsorg, trygghet og lek står sentralt.

På avdeling vår har vi tilrettelagt for mye tumlelek og bevegelse. Vi endrer lekemiljøet og leketilbudet ut fra barnas interesser og behov. Vi har også et formingsrom som kan brukes jevnlig ved siden av smårom som vi kan bruke til aktiviteter for færre barn. Vi er veldig glad i å ha fysisk fostring. Da er både barn og voksne aktive i fysisk lek og moro.

Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn og tilrettelegge for at de skal ha en trygg og god barnehagedag.

Vi er opptatt av at de små skal oppleve en god overgang på morgenen når de kommer.

Vi voksne har en bevisst holdning til egen væremåte og skal fremstå som gode rollemodeller for deres barn. I aktiviteter, lek, stell og andre situasjoner er vi tilstede, og har alltid barna i fokus.

Det er viktig for oss at barna opplever mestring, glede, og utfordringer i det vi gjør. Derfor tilrettelegger vi ut fra barnas egne premisser og deler ofte i mindre grupper. Det kan eksempelvis være at enkelte barn er ute en kort tid og leker litt i sandkassen før vi går inn igjen, og andre barn er ute i en lengre periode om gangen, går en tur i den store skogen vi har i barnehagen, eller er ute flere ganger i løpet av dagen.

Velkommen til oss på Bjørnehiet. 

 ( 15/01/2021 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Halvårsplan våren 2020
Last ned
Se flere dokumenter