Ytre Enebakk barnehage
Forsiden
Bjørnehiet
Ekornbarna
Marihøna
Revehiet
Maurtua
Foreldreråd og SU
Barns helse
Mattilbud
Vedtekter
Skoleruta
Åpningstider
Dokumentmappe
326011 sidevisninger

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Foreldrerådet - Består av alle foreldrene i barnehagen. Av disse velges to representanter til SU (Samarbeidsutvalget), samt to vara. Foreldrerådet har sin egen side på facebook, adressen til denne henger på avdelingene. De som ikke er på facebook må sende mailadressen sin til en av foreldrerepresentantene for å motta informasjon fra SU.

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg består av en representant fra hver avdeling.

Samarbeidsutvalget - Består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra barnehagen og to representanter fra kommunen i form av to politikere.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideellle grunnlag, samt arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 

Representanter 2021/2022

Nic Arnevåg (Ekornbarna)

nic.arnevaag@gmail.com

 

Lone Bjerkeland Flaten (Bjørnehiet og Marihøna)

lone@bjerkeland.com  

 

Vararepresentant:  Renate Birkeli renategjuvsland@hotmail.com (Bjørnehiet))

                              Pernille Lindberg pernille.lindberg91@gmail.com (Marihøna)

Barnehagen:  Gry Thorsteinsen, enhetsleder   

                        Liss Renate Pedersen, ansatt representant

 

Politiker representant: Inga Mørck

                  

 


 

 


( 16/03/2022 )